זמני היום בורשה

יום ראשון, י׳ סיון ה׳תשפ״ד (16/06/2024)
זריחת החמה
4:14
סזק״ש מג״א
6:37
סזק״ש אדה״ז
8:23
סז״ת גר״א
9:49
חצות היום
12:37
מנחה גדולה
13:19
שקיעת החמה
21:00
צאת הכוכבים
21:53
זמני השבת הקרובה (פרשת בהעלותך 22/06/2024)
כניסת שבת
20:44
יציאת שבת
22:20