בית כנסת חבד ורשה

19 Zygmunta Słomińskiego, Warszawa, Poland
48663663837